بــارون زده 313

verbena / تو را ... نذر باران کرده ام تا بیایی

+ به گواهی دلم

باران چشمانت ، اعتراف عشق است .

نوشته شده در 93/05/05ساعت 22:29 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

داشتنت می ارزد

به سرودن همه شـعرهای دنیا

کلمات هم با تو ارام می گیرند

+مبهوت توام

عطر و رنگ و طعم شعرم

همه از هوای توست

نوشته شده در 93/04/31ساعت 22:36 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

نشانی ات را به فرشته ها دادم

شب قدرم

با تو

بهتر از هزار سال است

+ماهی کوچک دلم امشب

در خیال مناجات با دریاسـت .

نوشته شده در 93/04/27ساعت 20:47 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

اسمانِ هر شب رمضان ، شهاب باران است

و هر بار دلم

تورا ارزو می کند .

+امشب

پشت پلک ماه

تو را 

با خدا معامله کردم .

نوشته شده در 93/04/21ساعت 4:0 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

 

با ضمانت دلم

خاص شدی و

همه دنیا مخاطب عام من ماند ...

+به روزم !

در همه ی این روزهای بی تو ...

verbena

نوشته شده در 93/04/18ساعت 0:53 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

دلتنگی ام را به واژه ها سپردم

عطر تو در شعرم پیچید

verbena

نوشته شده در 93/04/09ساعت 17:7 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

با انگشتانم عهد بسته ام

وقت نوشتن از تو

عشق را

اعتراف کنند .

verbena

نوشته شده در 93/04/07ساعت 16:34 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

دست به ترکیب شعرهایم نزن !

این کلمات

به عشق او

برای دلم ، صف می کشند .

verbena

نوشته شده در 93/03/31ساعت 13:52 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

تو را

نذر باران کرده ام

تا بیایی

verbena

نوشته شده در 93/03/28ساعت 15:2 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |

قلبم قلم می زند

یادت نقطه می پاشد...

و شعری دیگر متولد می شود

verbena

نوشته شده در 93/03/24ساعت 18:35 توسط کپی فقط باذکرنام نویسنده ومنبع verbena |


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Design By : Shik Them